Beschrijving

Actualia strafrecht

Inhoud

Op 26 januari werd de verzamelwet van 18 januari 2024 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet omvat een reeks bepalingen die cruciale wijzigingen en/of nieuwigheden aanbrengen aan het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering. Het gros van de bepalingen treedt in werking op 5 februari 2024.

We stelden Laurens Claes volgende vragen over het strafrecht:

  • Welke wijzigingen die wet MSS III doorvoert hebben een impact op de strafprocedure?
  • Zijn er nieuwe rechtsfiguren van materieel strafrecht te bespeuren?
  • Welke nieuwe misdrijven zijn er bijgekomen en voor welke feiten verhoogt de wetgever de straffen?
  • Welke recente uitspraken van het Hof van Cassatie zijn relevant voor de strafpleiter?
  • In hoeverre is de impact van het EVRM op de bestraffing van bepaalde misdrijven de laatste tijd toegenomen?
  • Op welke veroordeelden is de nieuwe wetgeving van de korte straffen van toepassing?
  • Hoe bepalen we welke procedure uit de wet externe rechtspositie moet worden toegepast?
  • Hoe verloopt de procedure vanuit detentie en vanuit vrijheid?
  • Hoe zal de strafuitvoeringsrechter zijn beslissing nemen?
  • Wat na de toekenning of de weigering van de strafuitvoeringsmodaliteit?

Bio

Laurens Claes behaalde in 2016 zijn diploma Master in de Rechten (specialisatie straf- en strafprocesrecht) met onderscheiding aan de Universiteit Antwerpen. Meteen daarna ging hij aan de slag als advocaat aan de balie van Gent, waar hij gedurende een jaar medewerker was in het kantoor van Piet Van Eeckhaut.

Sinds 2017 is Laurens verbonden aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen als mandaatassistent strafrecht. Daar doceert hij op jaarlijkse basis het opleidingsonderdeel Practicum Strafrecht aan de studenten van de derde bachelor rechten. Daarnaast verzorgt hij gastcolleges aan masterstudenten in de opleidingsonderdelen Strafrechtelijk Sanctierecht en Grondige Studie Strafrecht.

Laurens geeft regelmatig voordrachten op studiedagen en congressen over onderwerpen aangaande het straf(proces)recht. Hij is tevens auteur van diverse academische publicaties en maakt deel uit van de kernredactie van De Juristenkrant.

Erkenning: 2 p. OVB

90,00 excl. btw

Translate »