Alimentatie, drie belangrijke cassatiearresten – on demand

Beschrijving

Alimentatie, drie belangrijke cassatiearresten

On demand 2u.

INHOUD

Steven Brouwers bespreekt in dit seminarie over alimentatierecht drie belangrijke en recente cassatiearresten. Wat is het belang van deze arresten? In welke juridische context kan de beslissing van het Hof geplaatst worden? Waarom is het een principe-arrest? Heeft het arrest, gelet op de juridische context, een grote impact op de rechtspraktijk?

BIO

Steven Brouwers is doctor in de rechten en licentiaat in het Economisch Recht. Hij specialiseerde zich in het familie- en gezinsrecht. Sinds 1998 is hij erkend advocaat-bemiddelaar in familiezaken. Hij was voorzitter van de Commissie familiale bemiddeling in de Federale Bemiddelingscommissie. Hij was onderwijsprofessor voor het keuzevak Geschillenbeslechting aan de VUB. Sinds 2003 is hij docent aan de Universiteit Antwerpen postacademische opleiding Bemiddeling. Hij was directeur van de Stageschool van de balies Antwerpen-Turnhout-Mechelen waarin hij tevens lesgever familierecht was. Geregeld publiceert hij over de materies echtscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag en familiale bemiddeling. Hij is lid van de kernredactie van het tijdschrift “RABG” waarin hij de themanummers over het familie- en familiaal vermogensrecht voor zijn rekening neemt.

Erkenning

2 ptn. OVB

 

 

90,00 excl. btw

Translate »