Arbeidsrecht – on demand

Beschrijving

Arbeidsrecht

On demand 2u.

INHOUD

WK-gastland Qatar kwam recent veel in de aandacht door de honderdduizenden arbeidsmigranten die er in mensonwaardige omstandigheden meewerkten aan de realisatie van het grootste voetbaltreffen ter wereld. De grove en grootschalige mensenrechtenschendingen deden menig wenkbrauw fronsen.  Maar ook in ons land worden de rechten van medewerkers soms met voeten getreden. Dat bleek afgelopen zomer bijvoorbeeld toen de arbeidsinspectie op grote overtredingen, en zelfs mensenhandel, stuitte op een bouwsite van chemiebedrijf Borealis. 

Tijdens dit online seminarie beantwoordt Jan Buelens volgende vragen:

 • Inleidend: Vanwaar komt uw interesse voor deze materie? Waar houdt u zich mee bezig in uw dagdagelijkse praktijk?
 • Welke problemen doen zich zoal voor in de praktijk?
 • Je kan er dan wel vanuit gaan dat die ‘werkgevers’ daar -evt zelfs actief- van op de hoogte zijn, dat de gerecruteerden zich in zo’n precaire situatie bevinden. Misschien is het wel een doel op zich om de arbeiders in zo’n situatie te manoeuvreren?
 • Kan u wat context geven over het fenomeen van arbeidsuitbuiting (wanneer is dit ontstaan, hoe is dit geëvolueerd,…)?
 • Op welke manieren of via welke statuten wordt arbeidsuitbuiting gefaciliteerd?
 • Eerst is er het Belgisch recht
 • Kunt u iets zeggen over schijnzelfstandigheid?
 • Het feit dat een zelfstandige terzelfder tijd ook nog andere opdrachtgevers zou hebben – kan dat ook meespelen in als factor om uw arbeidsrelatie te bepalen? 
 • Kunt u iets zeggen over onderaanneming/terbeschikkingstelling?
 • Dan is er ook het EU-recht
 • Kunt u iets zeggen over vrij verkeer van werknemers?
 • Terugkomend op wat u bij het begin van uw uitéénzetting vertelde over het hele systeem van uitbuiting – kunnen we stellen dat in het dossier van de Borealis het niet alleen over de arbeidsvoorwaarden gaat, en misschien zelfs nog meer over hun ‘leefsituatie’? 
 • Kunt u iets zeggen over vrij verkeer van diensten en detachering?
 • Kunt u iets zeggen over illegale tewerkstelling?
 • Hoe verhoudt het fenomeen van arbeidsuitbuiting zich tot het fenomeen ‘mensenhandel’? Wat is mensenhandel?
 •  Wat is het statuut van slachtoffers van mensenhandel?
 • Wat is de rol van de inspectiediensten en het openbaar ministerie met betrekking tot deze materie? Hoe verloopt zo’n strafrechtelijk onderzoek?
 • Welke problemen identificeert u binnen het collectief arbeidsrecht? 
 • Bestaat er een rol voor de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers in de bestrijding van arbeidsuitbuiting en mensenhandel?
 • Op welke manier zou het wetgevend kader moeten worden gewijzigd om tot een effectievere bestrijding van arbeidsuitbuiting te komen?

BIO

Jan Buelens is onze expert van dienst. Jan doceert collectief arbeidsrecht en vergelijkend sociaal recht aan de Universiteit Antwerpen. Hij is mede-oprichter van het European Lawyers for Workers. Jan Buelens is lid van de Raad van Bestuur van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA) en het Instituut Samenwerking Universiteit Arbeidersbeweging (ISUA). Binnen het arbeidsrecht heeft Jan Buelens drie boeken en tientallen andere publicaties op zijn naam. Hij geeft regelmatig lezingen, zowel in binnen- als buitenland.

Link Jan Buelens: https://www.progresslaw.net/

Erkenning

2 ptn OVB

90,00 excl. btw

Translate »