Bemiddeling in ondernemingszaken – on demand

Beschrijving

Inhoud

1.A Wat is bemiddeling?

1.B Is er een juridisch kader voor bemiddeling?

1.C. Hoe gaat een bemiddeling doorgaans van start?

1.D Is er dan zoiets als een erkend bemiddelaar?

1.E Is alles dan bemiddelbaar ?

2.A Welke andere trajecten van geschillenoplossing bestaan er nog naast bemiddeling?

2.B Wat zijn dan de bovenpartijdige trajecten van geschillenoplossing?

2.C Welke zijn de tussenpartijdige trajecten van geschillenoplossing?

3. Welke voordelen biedt bemiddeling ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing ?

4 Als minnelijke geschillenoplossing zo veel voordelen heeft, zijn er dan wettelijke regels die dergelijke vormen van geschillenoplossing verplichten of stimuleren?

5 Wordt er een andere bemiddelingsstijl gehanteerd in ondernemingszaken dan bij bijvoorbeeld familiale of burgerlijke zaken?

6 Hoe verloopt een traject van bemiddeling?

7 A Kun je wat inzicht geven in de technieken die door een bemiddelaar worden gebruikt?

7. B Wat staat er in een bemiddelingsakkoord?

8.A Is zo een bemiddelingsakkoord voldoende?

9. Wat indien geen akkoord kan worden bereikt?

10. Kunnen jullie ten slotte nog enkele voorbeelden geven van conflicten in ondernemingszaken en hoe die zijn opgelost dmv bemiddeling?

11. Stopt het bij bemiddeling?

Bio

Wout Coppens was jarenlang partner bij een groot internationaal consultancybedrijf. Hij is onder meer gespecialiseerd in family & business governance en conflictoplossingen voor familiebedrijven. Hij is vertrouwenspersoon en adviseur bij enkele familiale ondernemingen. Jan De Meester is in de Belgische zakenwereld gekend als serieel ondernemer en een heeft een hele rist succesvolle ondernemingen opgericht. Hij zit in raden van bestuur en adviseert start-ups en scale-ups. Wout en Jan zijn oprichtende partners van Intersumus, een onafhankelijk en erkend bemiddelaar die bedrijven helpt om buitengerechtelijke, duurzame oplossingen te vinden voor spanningen, geschillen, conflicten …

Erkenning

2 ptn. OVB

Kort

  • Jan De Meester en Wout Coppens
  • 2 u. e-learning
  • 7 maart 2023 – 7 maart 2024
  • Erkenning – 2 ptn. OVB

90,00 excl. btw

Uitverkocht

Translate »