Bescherming van klokkenluiders

Beschrijving

Prijs opleiding €100 excl BTW

Inhoud

In deze on-line masterclass van De Experten behandelt Joris Lambrechts de wetgeving omtrent de bescherming van klokkenluiders. Op 15 december werd de klokkenluiderswet gepubliceerd in het Staatsblad. Volgens de Europese  richtlijn  inzake personen die inbreuken op het Unierecht melden, moesten lidstaten vanaf eind 2021 in bescherming voorzien voor zogenaamde klokkenluiders die inbreuken aankaarten. Na een algemene bespreking van deze richtlijn, wordt ze getoetst aan het huidig regelgevend kader. Tot slot reikt Lambrechts praktische handvaten aan om de richtlijn en navolgende nationale wetgeving ook in de praktijk succesvol te implementeren.

De opleiding bestaat uit twee delen: een e-learning Masterclass + Q&A op 30 januari om 13u. Tijdens de Q&A verduidelijkt Joris Lambrechts de concrete toepassing van de Belgische wetgeving. Na 30 januari blijft de opleiding beschikbaar en kan u de opname van de Q&A bekijken. U heeft dan mogelijkheid tot vraagstelling via een vragenformulier.

Bio

Joris Lambrechts is onze expert van dienst. Joris is Manager compliance & forensics bij Finvision.  Hij staat cliënten bij in alle aspecten die verband houden met  ethiek, compliance en fraude-onderzoeken. Hij is ook een veelgevraagd spreker over deze onderwerpen.

Concreet bespreekt Joris Lambrechts de volgende zaken

 • Waarom een klokkenluidersregeling?
 • U krijgt een schematisch overzicht van de informatiestromen.
 • De richtlijn wordt algemeen besproken.
 • De totstandkoming
 • Het toepassingsgebied
 • De wijze waarop men moet melden, de regels van toepassing op interne en externe meldingen
 • De draagwijdte en de afdwingbaarheid van de bescherming,
 • De inwerkingtreding en evaluatie.
 • De impact van de Richtlijn op het huidig Belgisch rechtssysteem zowel op vlak van privacyrecht, sociaal recht als straf(proces)recht.
 • Een effectief draagvlak creëren
 • De concrete toepassing van de Belgische wetgeving

Erkenning

 • 2 ptn OVB

KMO-Portefeuille

 • U voert bij bestelling de code “kmobescherming” in bij waardebon.
 • U krijgt meteen toegang tot uw opleiding. U ontvangt achteraf een factuur van ons via e-mail.
 • Het rekeningnummer  van De Experten is BE33 0689 3 637 204 6. U betaalt het btw-bedrag op dit rekeningnummer met vermelding van het factuurnummer.
 • Met de factuur kunt u uw subsidie aanvragen voor het netto bedrag. Het erkenningsnummer van De Experten is DV.O242459
 • U hebt de tijd tot uiterlijk 14 dagen na aankoop van uw opleiding om uw subsidieaanvraag in te dienen.

100,00 excl. btw

Translate »