Bescherming van klokkenluiders

Beschrijving

Bescherming van klokkenluiders

On demand 2u.

INHOUD

In deze masterclass  behandelt Joris Lambrechts de wetgeving omtrent de bescherming van klokkenluiders. Op 15 december werd de klokkenluiderswet gepubliceerd in het Staatsblad. Volgens de Europese  richtlijn  inzake personen die inbreuken op het Unierecht melden, moesten lidstaten vanaf eind 2021 in bescherming voorzien voor zogenaamde klokkenluiders die inbreuken aankaarten. Na een algemene bespreking van deze richtlijn, wordt ze getoetst aan het huidig regelgevend kader. Tot slot reikt Lambrechts praktische handvaten aan om de richtlijn en navolgende nationale wetgeving ook in de praktijk succesvol te implementeren.

De opleiding bestaat uit twee delen: een e-learning Masterclass + opname van de Q&A. Tijdens de Q&A verduidelijkt Joris Lambrechts de concrete toepassing van de Belgische wetgeving.

BIO

Joris Lambrechts is onze expert van dienst. Joris is Manager compliance & forensics bij Finvision.  Hij staat cliënten bij in alle aspecten die verband houden met ethiek, compliance en fraude-onderzoeken. Hij is ook een veelgevraagd spreker over deze onderwerpen.

Concreet bespreekt Joris Lambrechts de volgende zaken

 • Waarom een klokkenluidersregeling?
 • U krijgt een schematisch overzicht van de informatiestromen.
 • De richtlijn wordt algemeen besproken.
 • De totstandkoming
 • Het toepassingsgebied
 • De wijze waarop men moet melden, de regels van toepassing op interne en externe meldingen
 • De draagwijdte en de afdwingbaarheid van de bescherming,
 • De inwerkingtreding en evaluatie.
 • De impact van de Richtlijn op het huidig Belgisch rechtssysteem zowel op vlak van privacyrecht, sociaal recht als straf(proces)recht.
 • Een effectief draagvlak creëren
 • De concrete toepassing van de Belgische wetgeving

Erkenning

 • 2 ptn OVB

90,00 excl. btw

Translate »