Bewind en zorgvolmacht – on demand

Beschrijving

Inhoud Bewind en zorgvolmacht

Een mensenleven hangt aan elkaar van beslissingen. Sommige volwassenen kunnen die niet (meer) alleen nemen en moeten daarbij worden geholpen. Eind 2019 stonden er in België ongeveer 120.000 mensen onder rechterlijke bescherming. Voor die belangrijke groep van kwetsbare personen bestaat sinds 1 september 2014 een nieuwe en unieke beschermingsregeling. Met dat kader biedt de wetgever zowel rechterlijke als buitengerechterlijke bescherming aan. Wat de persoon in kwestie wel nog kan, staat voorop. We stelden Dirk Scheers volgende vragen:

Wat maakt de wetgeving aangaande de bescherming van meerderjarige bij ons zo bijzonder en hadden we nood aan een nieuwe regelgeving? Wat waren de basisprincipes van die nieuwe wetgeving? Hoe gaat een buitengerechtelijke bescherming in zijn werk? Een rechterlijke beschermingsmaatregel kan voor iedere beschermde persoon anders zijn. Hoe gaat dat dan? Hoe verloopt de procedure om een rechterlijke beschermingsmaatregel te bekomen? Bij het verzoekschrift tot instelling van een bewind dient een geneeskundige verklaring gevoegd te worden. Zijn daar bepalde voorschriften voor? Hoe verloopt de procedure verder? Na de zitting komt er een uitspraak, een beschikking is dat dan. Wat staat daar allemaal in? Kan iedereen bewindvoerder zijn en wat zijn de belangrijkste taken van de bewindvoerder? De wet voorziet ook de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon aan te stellen? Sinds enkele maanden is er een elektronisch centraal register aangaande de bewindvoeringen. Hoe gaat dat register in zijn werk?

Bio

Dirk Scheers is vrederechter van het achtste kanton te Antwerpen. Voordien was hij beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en advocaat aan de Antwerpse balie. Tevens is hij lector gerechtelijk recht aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Hij heeft een heel aantal publicaties op zijn naam staan over burgerlijk procesrecht en is mede-auteur van het ‘Handboek gerechtelijk recht’. In dit seminarie bespreekt Dirk Scheers het bewind en de zorgvolmacht met ons.

Kort

  • Bewind en zorgvolmacht
  • Dirk Scheers
  • 1,5u. e-learning + 0,5u opname live Q&A
  • 2 ptn. OVB, 2 ptn Notariaat
  • 6 december 2022 – 6 december 2023 (OVB)
  • tot 14 december 2024 Kamer Not.

90,00 excl. btw

Uitverkocht

Translate »