Bruggen bouwen – on demand

Beschrijving

Bruggen bouwen: de wet van 18 juni 2018 tot bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing geëvalueerd

on demand 3u.

Introductie

In 2018 beoogde de Belgische wetgever met de zogenaamde Waterzooiwet alternatieve vormen van geschillenoplossing te bevorderen. Op die manier zou het gerecht worden ontlast en zou de meerwaarde van een onderhandelde oplossing worden benadrukt. Aan magistraten, advocaten en gerechtsdeurwaarders werden informatieplichten opgelegd en een meer performant wettelijk kader moest met name het gebruik van bemiddeling faciliteren.

In 2022 onderzocht een team van de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van de Federale Bemiddelingscommissie of die beleidsdoelstellingen werden verwezenlijkt. Daartoe werden – in samenwerking met de Universiteit Antwerpen – zowel juridische professionals als burgers en ondernemingen bevraagd. Gekoppeld aan een grondige analyse van het wetgevend kader, rechtsleer en rechtspraak leverde dit onderzoek een rijk beeld op van de huidige stand van de theorie én de praktijk van bemiddeling in België, waarbij het perspectief van de bemiddelaar(s) centraal staat.

Tijdens deze on demand opleiding worden de onderzoeksresultaten toegelicht en in perspectief geplaatst. Een en ander biedt een uitgelezen gelegenheid om kennis te nemen van de meest recente ontwikkelingen inzake ADR, in het bijzonder bemiddeling. De beelden van het seminarie worden afgewisseld met interactieve schema’s en quizzen.

Inhoud

Een evaluatie van de wet van 18 juni 2018 tot bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing:

 • Situering van het onderzoek en gehanteerde methodologie (prof. dr. Elisabeth Alofs, VUB)
 • Evaluatie van de rol van de Federale Bemiddelingscommissie (dra. Anna Maria Wilmot, VUB)
 • Faciliterende rol van de verschillende actoren (prof. dr. Jachin Van Doninck, VUB)
 • Noden en aanbevelingen (prof. dr. Jachin Van Doninck, VUB)

 

Geschillenbeslechtingsbarometer België: houdingen en ervaringen van burgers met de afhandeling van juridische problemen:

 • Methodologie, resultaten en analyse (prof. dr. Stefan Rutten, UA en prof. dr. Dilyara Nigmatullina, UA) i.s.m. conflicool

 

Bruggen bouwen, rondetafel gemodereerd door prof. dr. Jachin Van Doninck en prof. dr. Elisabeth Alofs  i.s.m.:

 • Harry Dobbelaere, vice-voorzitter Federale Bemiddelingscommissie
 • Sylvie Frankignoul, juge au Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles et co-présidente de GEMME Belgium
 • Jorden Wouters, advocaat en vertegenwoordiger van de OVB
 • Isabelle Tasset, avocat et administrateur Avocats.be
 • Jan De Meuter, voorzitter Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
 • Katrin Roggeman, notaris en voorzitter FedNot
 • Julie Dutordoir, directeur-generaal Instituut voor Bedrijfsjuristen

 

De deelnameprijs (€70) is inclusief het boek ‘Bruggen bouwen: de wet van 18 juni 2018 tot bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing geëvalueerd’ van prof. dr. Elisabeth Alofs en prof. dr. Jachin Van Donink (eds.).

Erkenning

Deze on demand opleiding werd erkend als permanente vorming bij:

 • FBC 3p.
 • IGO
 • OVB 3p.
 • Sam-tes 3p.
 • NKN 3p.

IGO

Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskosten en het handboek van de magistraten, de magistraten in opleiding en de personeelsleden van de rechterlijke orde ten laste. U voert de waardeboncode IGOBB  in bij de bestelling en maakt een account aan op naam van de deelnemer. Het is belangrijk dat u bij de bestellingen, rechts in het opmerkingenveld ook uw functie en het korps meegeeft.

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief de opnames hebben bekeken, neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Wij vragen om de opleiding binnen de 3 maanden na aanschaf te vervolledigen, om op de betaling door het IGO beroep te kunnen doen.

Op vraag van het IGO wordt het boek uitgereikt aan de deelnemers die effectief de opnames hebben bekeken. Als u ons een seintje geeft na het ontvangen van uw attest, brengen wij de verzending van het boek meteen in orde.

70,00 excl. btw

Translate »