Bruggen bouwen

Beschrijving

Bruggen bouwen

De wet van 18 juni 2018 tot bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing geëvalueerd – 11 oktober 23

Toelichting

In 2018 beoogde de Belgische wetgever met de zogenaamde Waterzooiwet alternatieve vormen van geschillenoplossing te bevorderen. Op die manier zou het gerecht worden ontlast en zou de meerwaarde van een onderhandelde oplossing worden benadrukt. Aan magistraten, advocaten en gerechtsdeurwaarders werden informatieplichten opgelegd en een meer performant wettelijk kader moest met name het gebruik van bemiddeling faciliteren.

In 2022 onderzocht een team van de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van de Federale Bemiddelingscommissie of die beleidsdoelstellingen werden verwezenlijkt. Daartoe werden – in samenwerking met de Universiteit Antwerpen – zowel juridische professionals als burgers en ondernemingen bevraagd. Gekoppeld aan een grondige analyse van het wetgevend kader, rechtsleer en rechtspraak leverde dit onderzoek een rijk beeld op van de huidige stand van de theorie én de praktijk van bemiddeling in België, waarbij het perspectief van de bemiddelaar(s) centraal staat.

Tijdens deze studienamiddag worden de onderzoeksresultaten toegelicht en tijdens een tweetalig panelgesprek in perspectief geplaatst. Een en ander biedt een uitgelezen gelegenheid om kennis te nemen van de meest recente ontwikkelingen inzake ADR, in het bijzonder bemiddeling.

Programma

13:30 Ontvangst

14:00 Een evaluatie van de wet van 18 juni 2018 tot bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
Onder het voorzitterschap van mr. Fleur Goister, VUB

  • 14:00 Situering van het onderzoek en gehanteerde methodologie prof. dr. Elisabeth Alofs, VUB
  • 14:20 Evaluatie van de rol van de Federale Bemiddelingscommissie dra. Anna Maria Wilmot, VUB
  • 14:45 Faciliterende rol van de verschillende actoren prof. dr. Jachin Van Doninck, VUB
  • 15:10 Noden en aanbevelingen prof. dr. Jachin Van Doninck, VUB

15:30 Pauze

16:00 Geschillenbeslechtingsbarometer België: houdingen en ervaringen van burgers met de afhandeling van juridische problemen

  • 16:00 Methodologie, resultaten en analyse prof. dr. Stefan Rutten, UA en prof. dr. Dilyara Nigmatullina, UA i.s.m. conflicool

16:45 Bruggen bouwen/Bâtir des ponts

  • 16:45 Rondetafel gemodereerd door prof. dr. Jachin Van Doninck en prof. dr. Elisabeth Alofs i.s.m.: M. Laurent Drousie, président Commission fédérale de médiation of dhr. Harry Dobbelaere, vice-voorzitter Federale Bemiddelingscommissie – Mme Sylvie Frankignoul, juge au Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles et co-présidente de GEMME Belgium – Jorden Wouters, lid van de commissie alternatieve geschillenoplossing van de OVB – Mme Isabelle Tasset, administrateur Avocats.be – Dhr. Jan De Meuter, voorzitter Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders—Chambre Nationale des Huissiers de Justice – Mevr. Katrin Roggeman, notaris en voorzitter FedNot – Mevr. Julie Dutordoir, directeur-generaal Instituut voor Bedrijfsjuristen – Institut des Juristes d’entreprise

17:30 Slotwoord door minister van Justitie dhr. Vincent Van Quickenborne TBC

17:45 Receptie

Praktische informatie

Vrije Universiteit Brussel, Gebouw D, Promotiezaal D2.01
Pleinlaan 2, 1050 Brussel

De campus is goed bereikbaar met de trein. Parkeergelegenheid op de campus. Tijdig inschrijven is aangewezen want de zaalcapaciteit is beperkt.

Deelnameprijs

70 EUR excl. BTW. De deelnameprijs omvat een exemplaar van E. Alofs en J. Van Doninck (eds.), Bruggen bouwen: de wet van 18 juni 2018 tot bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing geëvalueerd, Brussel, Larcier-Intersentia, 2023 t.w.v. 70 euro (incl. btw)

Erkenningen

  • OVB/IBJ/NKGB/FedNot erkend 4 ptn, FBC erkend 2,5u.
  • Instituut voor Gerechtelijk Opleiding tussenkomst bevestig: gebruik code –  BB23IGO – bij aankoop

 

Deze studienamiddag zal nadien als on demand opleiding (met vertaling ondertiteld) beschikbaar zijn. Bij deelname kan u opteren voor het bovenvermeld Nederlandstalig boek of het te verschijnen Franstalige boek Bâtir des ponts: évaluation de la loi du 18 juin 2018 en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges. Interesse in deze versie van de opleiding? Laat het ons weten via info@de-experten.be We berichten u van zodra de opleiding beschikbaar is.

IGO – gebruik code BB23 bij aankoop, vermeld functie en korps bij notities

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding neemt de inschrijvingskosten van de magistraten, de magistraten in opleiding en de personeelsleden van de rechterlijke orde ten laste, op voorwaarde dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding. De aanwezigheidslijst dient gehandtekend te worden bij aankomst en vertrek.

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

70,00 excl. btw

Translate »