Competitio 12de jaarconferentie

Beschrijving

Competitio 12de Jaarconferentie

Recente ontwikkelingen in het Belgische mededingingsrecht
Développements récents en droit belge de la concurrence

 

 

PRAKTISCH

 • 18 april 2024 / 18 avril 2024
 • 12.30-18.30

LOCATIE / LIEU

VBO / FEB
Zaal Horta / Salle Horta
Ravensteinstraat 4 / Rue Ravenstein 4
1000 Brussel / Bruxelles
Route

INLEIDING / INTRODUCTION

Tijdens deze 12de editie van de Jaarconferentie Competitio lichten de sprekers de belangrijkste ontwikkelingen toe die zich tijdens het voorbije kalenderjaar hebben voorgedaan in het Belgische mededingingsrecht.
Pendant cette 12ème conférence annuelle de Competitio, les orateurs discuteront des principaux développements en droit belge de la concurrence en 2023.

De studienamiddag verloopt zowel in het Nederlands als het Frans.
La formation se tiendra en français et en néerlandais.

VOORZITTERSCHAP / PRÉSIDENCE

Grégoire Ryelandt (deprevernet)

PROGRAMMA / PROGRAMME

12:30 Onthaal en broodjeslunch – Réception et déjeuner sandwich

13:30 Inleiding – Introduction 
Maaike Visser (Faros)

13:45 Overzicht van de ontwikkelingen in het Belgische mededingingsrecht 2023 – Revue des développements du droit belge de la concurrence 2023
Johan Ysewyn & Melissa Van Schoorisse (Covington)

14:45 FDI screening in België: eerste ervaringen en lessen uit de praktijk – Contrôle des IDE en Belgique : premières expériences et leçons tirées de la pratique
Anne Bonet (FOD Economie, Voorzitter Interfederale Screeningcommissie)
Wouter Flama (Vlaamse overheid, VISC)
Marieke Van Nieuwenborgh (Crowell & Moring)
Sophie Van Besien (Stibbe)

16:00 Pauze – Pause

16:30  Niet-meldingsplichtige concentraties en misbruik van machtspositie:  vragen en uitdagingen post Towercast en Proximus/Edpnet – Fusions non notifiables et abus de position dominante : questions et défis après Towercast et Proximus/Edpnet
Damien Gerard (Belgische Mededingingsautoriteit)
Karel Bourgeois (Crowell & Moring)
Isabel Rooms (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP)
Chris Verleye (Sr Legal Director Johnson & Johnson)

17:45 Keynote
Paul Csiszar (Europese Commissie)

18:30 Conclusie en receptie – Conclusion et réception
Griet Jans (Belgische Mededingingsautoriteit)

ERKENNINGEN / FORMATION PERMANENTE

 • OVB: erkenning 4p. / AVOCATS.BE : agréée 4p.
 • IBJ: erkend 4p. / IJE : agréée 4 p.
 • IGO: tussenkomst aangevraagd / IFJ prise en charge a été demandée

PRIJS / PRIX

225 euro (excl. btw / HTVA): 163 euro opleiding/séminaire + 62 euro catering

De prijs is inclusief documentatiemap, broodjeslunch, koffiepauzes, receptie en de Kroniek van de ontwikkelingen in het Belgische mededingingsrecht.
Le prix inclut un dossier de documentation, la Chronique des développements en droit de la concurrence belge, un repas sandwich, les pauses-café et une réception.

KMO-portefeuille

 • Voor deze opleiding werd een aanvraag tot registratie ingediend bij VLAIO voor subsidie via de KMO-P onder het thema Beroepsspecifieke competenties. Wenst u, bij goedkeuring van de registratie, gebruik te maken van de KMO-portefeuille:
  • Voert u de waardeboncode KMOcomp24 in bij bestelling.
  • Maakt u een account aan op naam van de deelnemer met het e-mailadres dat gekend is bij de beroepsorganisatie.
  • Bestelt u, maar u betaalt op dat moment niets online.
  • Na goedkeuring van de registratie door VLAIO ontvangt u van ons een factuur via e-mail. U betaalt dan € 84,5 op rekeningnummer van De Experten met vermelding van het factuurnummer. Het rekeningnummer van De Experten is BE33 0689 3 637 204 6. (Het btw-bedrag van de opleiding € 47,5 en het gedeelte catering € 62 – € 25 KMO forfait catering.)
  • Met de factuur kunt u uw subsidie aanvragen voor € 188. (Het nettobedrag van de opleiding + €25 catering). U kiest voor het thema ‘Beroepsspecifieke competenties”. Het erkenningsnummer van De Experten is DV.O242459
 • U hebt de tijd tot uiterlijk 14 dagen na factuurdatum om uw subsidieaanvraag in te dienen.

IGO – IFJ

Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskosten van de magistraten, de magistraten in opleiding en de personeelsleden van de rechterlijke orde ten laste. U voert de waardeboncode IGOcomp24  in bij de bestelling en maakt een account aan op naam van de deelnemer. Het is belangrijk dat u bij de bestellingen, rechts in het opmerkingenveld ook uw functie en het korps meegeeft.
L’Institut de formation judiciaire prend en charge les frais d’inscription des magistrats, des magistrats stagiaires et du personnel judiciaire. Vous indiquez le code IGOcomp24 lors de la commande et vous créez un compte au nom du participant. Lors de la commande, il est important d’indiquer votre fonction et votre corps dans le champ commentaires à droite.

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief deelnemen en bij aanvang en slot de aanwezigheidslijst handtekenen, neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste en komt de kost ten laste van de inschrijver. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
Pour les personnes qui s’inscrivent mais qui n’assistent pas à la formation et ne signent pas la liste de présence au début et à la fin de la formation, l’Institut de formation judiciaire ne prend pas en charge les frais et ceux-ci sont à la charge de la personne qui s’est inscrite. Toutefois, le remplacement par un collègue est autorisé, qui signera alors avec le nom et la fonction à côté du nom du collègue remplacé.

 

 

225,00 excl. btw

Translate »