Beschrijving

De EOT

1u. on demand

INHOUD

In dit seminarie bespreekt Mr. Simons de aandachtspunten bij de EOT.

Zij schetst kort de historiek van de echtscheiding onderlinge toestemming en geeft aan wat er in de overeenkomst moet opgenomen zijn.

We bekijken eerst de verdeling van het vermogen. Wat met de roerende goederen? de toebedeling van auto’s, de rekeningen, aandelen, verzekeringen en pensioenplannen. Wat met de onroerende goederen? De woning. Wat met de nog openstaande schulden? Sigrid bespreekt ook de bezemclausule en het erfrechtelijk beding.
Nadien bekijken we de afspraken betreffende het familierechtelijk deel van de overeenkomst. Sigrid spreekt vanuit haar jarenlange praktijkervaring en geeft via verschillende concrete voorbeelden het belang van een specifieke omschrijving in de overeenkomst aan.

Tot slot bekijken we nog onder welke voorwaarden de EOT-overeenkomst kan gewijzigd worden.

BIO

Sigrid Simons is onze experte van dienst. Sigrid is advocaat aan de balie Limburg. Zij is lid van de commissie Familierecht van de OVB sinds 2008 en lid van de ADR commissie aan de Balie Limburg. Daarnaast is zij ook erkend bemiddelaar in familiezaken.

Erkenning

1 pt. OVB

60,00 excl. btw

Translate »