De geschillenregeling (zonder boek)

Beschrijving

De geschillenregeling

On demand 3u.

BIO

Bernard Tilleman is prodecaan Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische wetenschappen KU Leuven. Hij is verbonden aan het Centrum voor Rechtsmethodiek en het Instituut voor Contractenrecht KU Leuven. Willem Van de Putte is Doctorandus-assistent en verbonden aan het Centrum voor rechtsmethodiek KU Leuven Campus Kulak Kortrijk.

Prof. Tilleman en Willem Van de Putte zijn auteur van het Handboek geschillenregeling in vennootschappen. Uitsluiting en uittreding van aandeelhouders. 

 

INHOUD

Vier jaar na de inwerkingtreding van de vernieuwde geschillenregeling in het WVV, bespreken we in dit seminarie de wijzigingen aan de geschillenregeling onder meer wat betreft het toepassingsgebied, de rol van de partijen, de bevoegdheid voor samenhangende vorderingen en de billijke prijsverhoging of prijsvermindering. Alternatieve middelen voor het oplossen van vennootschapsconflicten, methodes voor waardering en prijsbepaling, maar ook de verhouding tussen de geschillenregeling en arbitrage, dading of ontbinding, komen aan bod.

Erkenning

  • 3 ptn OVB – IGO

Inschrijven IGO

De inschrijvingskosten voor deze opleiding worden ten laste genomen voor de magistraten, de magistraten in opleiding en de personeelsleden van de rechterlijke orde. Het Handboek geschillenregeling in vennootschappen zal digitaal beschikbaar zijn voor de magistraten op Stradalex.

  • U voert de waardeboncode “IGOgeschilzb” in bij de bestelling.
  • U maakt een account aan op naam van de deelnemer. Het is belangrijk dat u bij de bestellingen, rechts in het opmerkingenveld ook uw functie en het korps meegeeft.
  • U heeft meteen toegang tot de opleiding.

 

Geniet van een opleidingskorting tot 30 % voor juridische en fiscale opleidingen met de KMO-Portefeuille.

  • U voert bij bestelling de code “kmogeschilzb” in bij waardebon.
  • U krijgt meteen toegang tot uw opleiding. U ontvangt achteraf een factuur van ons via e-mail.
  • Het rekeningnummer  van De Experten is BE33 0689 3 637 204 6. U betaalt het btw-bedrag op dit rekeningnummer met vermelding van het factuurnummer.
  • Met de factuur kunt u uw subsidie aanvragen voor het netto bedrag. Het erkenningsnummer van De Experten is DV.O242459. U duidt als thema beroepsspecifieke competenties aan. 
  • U hebt de tijd tot uiterlijk 14 dagen na aankoop van uw opleiding om uw subsidieaanvraag in te dienen.

 

Met mogelijkheid tot vraagstelling na het bekijken van de online opleiding.

Via een vragenformulier kan u na het bekijken van de opleiding een vraag stellen aan de spreker. We plaatsen het antwoord nadien in de cursus en doen dit één keer gebundeld, telkens aan het einde van een kwartaal. (maart – juni – sept – dec)

 Ontvangen we meerdere vragen over eenzelfde thema, zullen we deze gebundeld doorgeven aan de spreker en gebundeld beantwoorden. Vragen over een specifiek dossier of niet relevante vragen voor de desbetreffende opleiding kunnen uiteraard via deze weg niet bezorgd worden aan en beantwoord worden door de spreker.

120,00 excl. btw

Translate »