De hervorming van het seksueel strafrecht – on demand

Beschrijving

De hervorming van het seksueel strafrecht

On demand 1u.

INHOUD

“Op 1 juni 2022 is de lang verwachte hervorming van het seksueel strafrecht in werking getreden. De nieuwe wet brengt op verschillende punten drastische wijzigingen met zich mee die voelbaar zullen zijn in de praktijk. Het begrip toestemming krijgt een centale plaats binnen het nieuw seksueel strafrecht en wordt uitdrukkelijk in de wet gedefinieerd. Er worden wijzigingen doorgevoerd aan de begripomschrijvingen van bepaalde misdrijven en straffen worden verzwaard. De leeftijdsgrenzen voor het stellen van seksuele handelingen worden aangepast. Tenslotte wordt er een wettelijk kader gecreëerd voor sekswerk, waardoor België het eerste land in Europa is dat sekswerk uit de illegale sfeer haalt. In deze vorming zal worden stilgestaan bij de historische hervorming van het seksueel strafrecht alsook de uitwerking ervan in de praktijk.”

We stelden mr. De Clerck volgende vragen:

 • Er wordt gesproken van een historische hervorming van het seksueel strafrecht. Wordt er met deze wetswijziging echt geschiedenis geschreven? Zo ja, waarom?
 • Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van de wetswijziging?
 • U spreekt over een wettelijke definitie van toestemming. Kan u dit toelichten?
 • Hoe werd de toestemming onder de oude wet ingevuld?
 • De leeftijdsgrens voor het stellen van seksuele handelingen werd tevens aangepast. Hoe ziet de regeling er nu uit?
 • Welke wijzigingen onderging het misdrijf verkrachting?
 • Welke wijzigingen onderging het misdrijf aanranding van de eerbaarheid?
 • Welke wijzigingen onderging het misdrijf openbare zedenschennis?
 • Het misdrijf voyeurisme wordt door de wet thans ruimer omschreven? Van waar deze insteek?
 • Riskeren daders van zedenfeiten door de wetswijziging zwaardere straffen?
 • Sekswerk is niet langer strafbaar. Wat bedenkt dit concreet in de praktijk?
 • Wordt de nieuwe wet onmiddellijk van toepassing? Wat met het overgangsrecht?

BIO

Sanne De Clerck heeft jarenlang ervaring opgebouwd binnen een groot advocatenkantoor, waar zij vennoot was en aan het hoofd stond van het departement Strafrecht. Ze richtte in 2021 haar eigen niche kantoor op in Antwerpen, DC Lawyers.

De advocate heeft zich de afgelopen jaren in het bijzonder toegespitst op het behandelen van zedendossiers.  Naast haar praktijk als advocaat is Sanne De Clerck ook lid van de Commissie van Toezicht  en de Klachtencommissie bij de gevangenis van Antwerpen. Ze was eveneens bestuurslid permanente vorming bij De Conferentie Balie Provincie Antwerpen.

Erkenning

1 pt. OVB

60,00 excl. btw

Translate »