De nieuwe B2B wetgeving impact op vastgoed- en bouwsector – On demand

Beschrijving

Inhoud

Expert Wim Goossens behandelt in deze erkende online juridische opleiding de nieuwe B2B wetgeving impact op vastgoed- en bouwsector. Ook in een B2B context neemt de contractsvrijheid af. De wetgevende initiatieven waren tot hiertoe vooral ad hoc:  

 • betalingstermijnen in contracten met KMO’s;
 • veiligheidsclausules;
 • minimumlonen;
 • ter beschikking stelling van werknemers. 

Nu heeft de wetgever haar pijlen gericht op onevenwichtige clausules in een B2B context in het algemeen. In de vastgoedsector zal deze wetgeving een belangrijke impact hebben. De geldigheid van een aantal, gebruikelijke, clausules komt immers op losse schroeven te staan.  

In deze masterclass gaan we in op de rol van deze wetgeving op vastgoedcontracten. Hierbij komen (onder-)aannemingscontracten, projectmanagementcontracten, huurovereenkomsten, etc. aan bod. We stelden mr. Goossens volgende vragen:

 • De absolute contractsvrijheid ligt al een tijdje achter ons en de wetgever grijpt al een tijd dwingend in op contracten. Is dat ook het geval voor de vastgoedsector en hoe uit zich dit?
 • Wat was de bedoeling van de wetgever bij het invoeren van die wetgeving?
 • Wat zijn de krachtlijnen van de nieuwe wet?
 • Welke contracten vallen onder die wet. En specifiek in de vastgoedsector?
 • Welke clausules in bouwcontracten komen onder druk te staan? Waarmee moet ik rekening houden bij het opstellen van vastgoedcontracten?
 • Ontsnappen huurovereenkomsten aan de nieuwe wetgeving?
 • Kan ik mij in contracten wapenen tegen de onzekerheid van de nieuwe wet?
 • Hoe zullen rechters hiermee om gaan?
 • Zijn er nog verdere evoluties te verwachten?

 

Bio

Wim Goossens werd in 1998 licentiaat in de rechten aan de KU Leuven na studies aan de KULAK, de KU Leuven en Duke Law School. Hij werd doctor in de rechten aan de KU Leuven in 2002. Wim is docent vennootschapsrecht aan de Fiscale Hogeschool (HUBrussel – Odisee) en partner bij Eubelius. Hij is de auteur van talrijke publicaties, voornamelijk met betrekking tot vennootschapsrecht, contractenrecht en vastgoedrecht.

De nieuwe B2B wetgeving impact op vastgoed- en bouwsector

 • Expert Wim Goossens
 • 1 u. e-learning + 1 u. opname Q&A
 • 1 december 2021 – 1 december 2022
 • Erkenning – 2 ptn OVB

90,00 excl. btw

Uitverkocht

Translate »