Beschrijving

Korte inhoud

Deel 1 – e-Learning met interview

Mr. Leo Neels behandelt in deze erkende online opleiding deontologie en trial by media. Media zijn nu veel bezig over justitie. We zien “live” programma’s over rechtszaken, en ruime interviews met parketmagistraten. Dat was toch niet altijd zo ?  We vroegen Leo Neels welke transformatie justitie heeft doorgemaakt en of dat wel een goede evolutie is ? Maar toch niet alles is openbaar?  Welke beperkingen zijn er? Ook het gerechtelijk dossier is vertrouwelijk. Maar er is ook inzage, toch? Die vertrouwelijkheid houdt verband met het “vermoeden van onschuld”. Wat is de betekenis daarvan ? Bindt het vermoeden van onschuld ook de pers en zijn er ook geen beperkingen op openbaarheid van zittingen?

We vragen in dit seminarie eveneens of kritiek op leden van de magistratuur geoorloofd is? Vandaag zie je vaak advocaten aan het woord in de media, tijdens het onderzoek, voor, tijdens of na de behandeling van een zaak. Kan dat zomaar, of is hun rol beperkt tot de behandeling voor de rechterlijke macht? En om af te sluiten vragen we of er rechtspraak terzake is en of de beginselen wel voldoende gehandhaafd worden.

Deel 2 – Q&A

Tijdens de Q&A beantwoordt Leo Neels uw vragen over dit onderwerp.

Bio

Mr. Leo Neels is onze expert van dienst. Leo Neels is jurist. Hij was actief als advocaat, en professor emeritus in Media- en Communicatierecht (KU Leuven en UAntwerpen). Hij leidde VTM in de beginjaren als CEO, en was 20 jaar Voorzitter van Persagentschap Belga. Vandaag is hij, lid van de Senaat van de KU Leuven,  Algemeen Directeur bij Itinera, en lid van het College van Toezicht van de Orde van Vlaamse Balies.

Deontologie en trial by media

  • Mr. Leo Neels
  • 1 u. e-learning + 1 u. opname Q&A
  • 13 januari 2021 – 13 januari 2022
  • Erkenning – 2ptn OVB

90,00 excl. btw

Translate »