Eén jaar WVV – impact op werking vzw en bestuurdersaansprakelijkheid – on demand

Beschrijving

Inhoud

Tijdens het eerste uur van dit online seminarie bespreekt mr. Van Baelen aan de hand van een boeiend interview volgende topics:

 1. de liberalisering van economische activiteiten 
  • Onderscheid rechtstreekse en onrechtstreekse uitkeringen; 
  • Fiscale gevolgen van wijziging
 2.  de gevolgen van de wijzigingen inzake de organen van de vzw en de obstakels die we daarbij ondertussen zijn tegengekomen:
  • werking AV (m.i.v. uitsluiting/ontslag lid van vzw)
  • werking bestuursorgaan (m.i.v. prokura-leer en problemen met handtekeningsbevoegdheid directie, belangenconflictregeling, vaste vertegenwoordiger,  …) 
  • wijzigingen bestuursaansprakelijkheid 

 

Tijdens het tweede uur, de opname van de Q&A, beantwoordt mr. Van Baelen nog enkele specifieke vragen van deelnemers. 

  • Voor het WVV tekende onze algemeen directeur samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur de contracten voor de vzw? Kunnen we dit ook nog zo doen nu het WVV in werking is getreden?
  • Als ik het goed begrepen heb, kunnen vzw’s ook failliet gaan. Betekent dit niet dat bestuurders van een vzw sneller en meer aansprakelijk kunnen worden gesteld? Zijn er dingen waarop ik moet letten als bestuurder?
  • In onze raad van bestuur zitten een aantal bestuurders in met hun rechtspersoon. Mogen zij dit zo blijven doen? En kunnen zij iemand anders sturen als ze bv. verhinderd zijn voor een vergadering van de raad van bestuur?
  • …………..

Bio

BRAM VAN BAELEN is advocaat en doctoraatsonderzoeker Vennootschapsrecht aan de KU Leuven. Mr. van Baelen is auteur van gespecialiseerde publicaties in vennootschaps- en vzw-recht.

90,00 excl. btw

Uitverkocht

Translate »