Erelonen van advocaten, kan het transparanter?

Beschrijving

Erelonen van advocaten, kan het transparanter?

On demand 2u.

INHOUD

We stelden mr. Boydens volgende vragen tijdens dit seminarie:

 • Erelonen van advocaten, het blijft onvoorspelbaar of niet? In 2006, dat is ruim 15 jaar geleden, organiseerde de OVB een congres over die erelonen, is er intussen iets gewijzigd?
 • Waarom zijn er zoveel problemen met erelonen van advocaten, of zijn er minder problemen dan algemeen wordt aangenomen?
 • Is de wet dan nog wel aangepast? Hoe ziet de huidige regeling juist in elkaar?
 • In het verslag naar minister Geens over de toekomst van het advocatenberoep hebben Patrick Henry en Patrick Hofströssler voorgesteld om die regeling toch maar af te schaffen, of niet?
 • Maar op dit ogenblik is van deze voorstellen nog niets in huis gekomen; hoe moet het dan verder?
 • Wat zijn de belangrijkste bepalingen van het WER voor advocatenerelonen?
 • Als ik het goed begrijp zouden partijbeslissing en billijke gematigdheid best worden vervangen door een goede overeenkomst. Dan is er eigenlijk ook geen controle van de raad van de Orde meer nodig, of wel?
 • Als er een betwisting van het ereloon komt, waaraan moet de rechtbank zich dan houden? Wat betekent dat dan de ‘billijke gematigdheid’? En wat gebeurt er als er een overeenkomst is tussen cliënt en advocaat
 • De bedoeling moet toch zijn dat cliënten zo goed als mogelijk weten wat ze zullen moeten betalen, en dat advocaten zeker zijn dat ze betaald worden voor de prestaties die ze geleverd hebben?
 • In het beleidsplan van de OVB staat thans ingeschreven dat er werk gemaakt moet worden van de informatieverplichtingen van de advocaat en het uniformiseren van de ereloonbetwistingen, is daar al iets gebeurd?
 • Betwistingen voor de rechtbank kunnen lang duren; wat is de verjaringstermijn voor erelonen van advocaten, en wanneer begint die te lopen?
 • Er is de laatste tijd nog al wat te doen rond het delen van ereloon (dichotomie). Moet dat kunnen, of blijft zoiets best verboden?

BIO

Edgar Boydens is sinds 1978 ingeschreven aan de Brusselse balie, hij behandelt alle facetten van het personen en familierecht, burgerlijke aansprakelijkheid, deontologie en tuchtrecht.Van 2004 tot 2006 was hij Stafhouder te Brussel en van 2011 tot 2014 Voorzitter van Orde van Vlaamse Balies. Mr. Boydens is docent “deontologie” in het kader van de beroepsopleiding voor stagiairs.

Erkenning

2 ptn OVB Deontologie & Tucht

90,00 excl. btw

Translate »