Gratis rechtshulp – on demand

Beschrijving

Gratis rechtshulp

On demand 1u.

INHOUD

Tijdens dit on-demand seminarie bespreekt mr. Jan De Lien de gratis rechtshulp. We stelden hem volgende vragen over dit thema:

 • Waar kunnen we gratis rechtshulp bekomen?
 • Wat moeten we begrijpen onder eerstelijnsbijstand en waar kunnen we die situeren?
 • Bestaan er mengvormen waarbij advocaten ‘echt’ samenwerken met andere hulpverleners?
 • Is de tweedelijnsbijstand voor iedereen toegankelijk?
 • Gaat iedereen die in aanmerking komt voor tweedelijnsbijstand daar ook effectief op in? Over hoeveel aanstellingen per jaar spreken we?
 • De weerlegbare vermoedens: wie moet die vermoedens weerleggen en hoe gebeurt dat precies?
 • Wordt dit systeem uniform toegepast in heel België?
 • Met welke bestaansmiddelen houdt het BJB rekening ..en met welke niet?
 • Hoe worden de verdiensten van auteursrechten  geïnterpreteerd?
 • Hoe worden schulden mee opgenomen in de analyse?
 • Wanneer beschouwt het BJB personen ten laste en wanneer niet?
 • Worden er zaken geweigerd omdat ze onmogelijk  lijken of een heel klein voorwerp hebben?
 • Wanneer een procedure al bezig is en dan pas blijkt dat iemand toch geen aanspraak kan maken op een pro deo wordt die zaak dan stopgezet of kan de advocaat verderwerken en zijn ereloon aanrekenen aan de cliënt?
 • Wat moet je praktisch doen om zeker te zijn dat je als advocaat niet in de problemen komt met de deontologische regels?
 • De rechtsbijstand, hoe kan je die bekomen?
 • Iemand die  toevallig en ongewild slachtoffer is van een daad of misdrijf kan die ook aanspraak maken op gratis rechtshulp in de situatie dat niet iedereen voor zoiets zelf verzekerd hoeft te zijn?

BIO

Jan De Lien is Advocaat bij de Balie Provincie Antwerpen en sinds 2017 Voorzitter bij het Bureau voor Juridische Bijstand bij de Balie Provincie Antwerpen.

Erkenning

1 pt. OVB

35,00 excl. btw

Translate »