Grondwetspecial – Covid-19 – on demand

Beschrijving

Inhoud GRONDWETSPECIAL Covid-19 & de Pandemiewet

Begin april won Kati Verstrepen voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel een proces tegen de federale overheid. De rechter verplichtte de Belgische staat binnen de 30 dagen een stevigere wettelijke basis te voorzien voor de coronamaatregelen. Wij interviewden Mr. Verstrepen op 30 maart en vroegen haar wat er op dat moment problematisch was aan de juridische basis voor de coronamaatregelen. Wat valt er te leren van de huidige crisis en welke kritiek had de Liga op het eerste voorontwerp van pandemie-wet dat toen op tafel lag? Dat eerste voorontwerp werd aangepast na de hoorzittingen, de adviezen van verschillende experten en het advies van de Raad van State. Ook de OVB en de Liga voor de Mensenrechten werden hierin gehoord.

Op 26 april keurde de ministerraad het wetsontwerp betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie goed. Dat ontwerp van de pandemiewet werd dan voorgelegd aan het Parlement. Op 6 mei namen Peter Callens, voorzitter van de OVB en Erik Schellingen, bestuurder van de OVB plaats voor de camera. We vroegen aan hen wat de rol van de OVB is in de discussie over de pandemiewet, of het huidige wetsontwerp wel nodig was en of deze de rechtszekerheid verhoogt voor de toekomst én het verleden. We vroegen verder ook welke de belangrijkste punten zijn waarop het wetsontwerp verbetering aanbrengt tov het eerste voorontwerp.

Bio

Peter Callens studeerde aan de Universiteit van Namen, de KU Leuven, Università di Siena in Italië en volgde een opleiding Leadership in Law Firms aan de Harvard Law School. In 1982 ging hij aan de slag als advocaat. Hij zetelt ook regelmatig als arbiter in commerciële geschillen in nationale en internationale arbitrage. Sinds september 2020 is hij voorzitter van de OVB.

Erik Schellingen is Licentiaat in de Rechten. Hij studeerde aan de KULeuven en behaalde nadien nog een master na master ondernemingsrecht aan de Universiteit Antwerpen. Hij is gespecialiseerd in strafrecht, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en ondernemingsrecht. Sinds 2020 is hij Bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies, bevoegd voor vorming, opleiding, strafrecht, Salduz en rechtsstaat.

Kati Verstrepen werd lid van de Antwerpse balie in 1988. Van bij de aanvang legde Mr Verstrepen zich toe op het vreemdelingenrecht. Sinds 1998 is Mr Verstrepen ook zeer actief binnen de balie. Zij was onder meer afgevaardigde bij de Vereniging van Vlaamse Balies, later Orde van Vlaamse Balies, lid van de Raad van de Orde te Antwerpen, voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand en bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies. Van 2014 tem 2016 was zij stafhouder van de Orde van Advocaten te Antwerpen. Mr Verstrepen werd in november 2017 verkozen als voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten.

Erkenning

1 pt. OVB

Kort

90,00 excl. btw

Uitverkocht

Translate »