Het insolventierecht na de omzetting van de Herstructureringsrichtlijn

Beschrijving

In samenwerking met Larcier – Intersentia en het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht – Revue de Droit Commercial Belge

Studiedag: Het insolventierecht na de omzetting van de Herstructureringsrichtlijn

Journée d’étude : La loi sur l’insolvabilité après la transposition directive européenne sur la restructuration et l’insolvabilité

DATUM / DATE
Vrijdag 8 september 2023 / Vendredi 8 septembre 2023
8:30 – 17:30

LOCATIE / LIEU
VBO / FEB
Zaal Horta / Salle Horta
Ravensteinstraat 4 / Rue Ravenstein 4
1000 Brussel / Bruxelles
Route

Cooördinator studiedag : Inge Van de Plas

Moderatoren : Ivan Verougstraete, Arie Van Hoe  

 

Tijdslot Thema – Thème Sprekers – Orateurs
8:30 – 9u Onthaal registratie

Bienvenue enregistrement 

9u Verwelkoming Inge Van de Plas
9:05u – 9:20u Achtergrond bij de hervorming   Peter Coussement
9:20u  – 9:40u Nieuwe structuur van het  insolventierecht

La nouvelle structure globale de la nouvelle loi sur l’insolvabilité

Ivan Verougstraete
9:40 – 10u Opsporing ondernemingen in moeilijkheden

Détection des entreprises en difficulté

Melissa Vanmeenen

Inge Van de Plas

10 – 10:30u Wijzigingen inzake RegSol  RegSol sous le nouveau Livre XX Annemie Moens
10:30 – 11u  Buitengerechtelijke reorganisatie

Accord amiable

Bart De Moor
11 – 12u Openbare en besloten GRP 

PRJ publique et privée

Arie Van Hoe

Frederik De Leo

12 – 13:30u lunch
13:30 – 14u Overdracht van onderneming 

Transfert d’entreprise 

Stan Brijs

Sophie Jacmain

14 – 14:30u  De effecten van zekerheden onder het nieuwe Boek XX 

Les effets des garanties selon le nouveau Livre XX  

Michèle Grégoire
14:30 – 15u Koffiepauze

Pause café

15 – 15:30u Faillissement (voorbereidende procedure – alternatief voor de vereffening)

Faillite (procédure préparatoire – l’alternative de la dissolution)

Jean-Philippe Lebeau
15:30 – 16u Kwijtschelding – eerherstel

Effacement – réhabilitation 

Nicholas Ouchinsky
16 – 17:30u Receptie

 

PRIJS / PRIX

Abonnees op het tijdschrift TBH/RDC: 240 euro (excl. btw), inclusief deelname aan de studiedag, lunch, receptie en zonder het speciaal TBH-nummer (Dit is reeds inbegrepen in uw huidige abonnement en wordt u toegestuurd bij verschijning). Gebruik de waardeboncode – TBH23abonnee – bij uw bestelling.

Niet-abonnees: 315 euro (excl. btw) inclusief deelname aan de studiedag, lunch, receptie en een speciaal TBH-nummer t.w.v. 120 euro.

****
Les abonnés à la revue RDC/TBH : 240 euros (hors TVA), incluant la participation à la journée d’étude, au déjeuner, à la réception et sans le numéro spécial RDC (déjà inclus dans votre abonnement actuel et qui vous sera envoyé lors de la publication). Utilisez le code – TBH23abonnee – lors de votre commande.

Non-abonnés : 315 euros (hors TVA), incluant la participation à la journée d’étude, au déjeuner, à la réception et un numéro spécial RDC d’une valeur de 120 euros.

ERKENNINGEN / FORMATION PERMANENTE

OVB (6ptn) – avocats.be (6ptn)IBJ/IJE (6ptn) – IGO/ IFJ

INSCHRIJVEN

 • U kan online inschrijven en betalen voor deze opleiding. Maak een account aan op naam van de deelnemer met het e-mailadres dat gekend is bij de beroepsorganisatie in het geval u erkenningspunten wenst in het kader van de permanente vorming. 
 • U krijgt meteen toegang tot een opleidingspagina. Nadien kan u steeds opnieuw inloggen met uw e-mailadres en het gekozen wachtwoord. Op deze online pagina vindt u enkele dagen voor het event de presentaties zodat u deze, als u dit wenst, kan downloaden. Na de studiedag vindt u op deze pagina ook uw aanwezigheidsattest. 

INSCHRIJVEN IGO

 • Deze opleiding werd erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde, zonder het bijzonder nummer van het TBH aangezien dit na publicatie online raadpleegbaar zal zijn.
 • U voert de waardeboncode TBH23IGO in bij bestelling en maakt een account aan op naam de de deelnemer. Belangrijk is om bij bestelling bij de notitie mee te geven of u magistraat of gerechtelijke stagiair bent of personeelslid van de rechterlijke orde.
  U krijgt meteen toegang tot een opleidingspagina. Daar zal u na de opleiding de documentatie terugvinden en uw attest.
  Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

KMO-portefeuille

 • Voor deze opleiding werd een aanvraag tot registratie ingediend bij VLAIO voor subsidie via de KMO-P onder het thema Beroepsspecifieke competenties. Wenst u, bij goedkeuring van de registratie, gebruik te maken van de KMO-portefeuille:
  • Geef de waardeboncode TBH23KMO in bij bestelling. 
  • Maak een account aan op naam van de deelnemer met het e-mailadres dat gekend is bij de beroepsorganisatie. 
  • U betaalt op dat moment niets online. Bent u abonnee? Vermeld dit dan bij uw bestelling bij de opmerking. 
  • Na goedkeuring van de registratie door VLAIO ontvangt u van ons een factuur via e-mail. U betaalt dan het btw-bedrag van de opleiding en het gedeelte catering – €25 op rekeningnummer van De Experten met vermelding van het factuurnummer. Het rekeningnummer van De Experten is BE33 0689 3 637 204 6.
 • Met de factuur kunt u uw subsidie aanvragen voor het netto bedrag van de opleiding + €25 catering onder het thema ‘Beroepsspecifieke competenties”. Het erkenningsnummer van De Experten is DV.O242459
 • U hebt de tijd tot uiterlijk 14 dagen na factuurdatum om uw subsidieaanvraag in te dienen.

 

SPREKERS

 1. Ivan Verougstraete – erevoorzitter Hof van Cassatie
 2. Melissa Vanmeenen – Hoofddocent Insolventierecht – Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen 
 3. Inge Van de Plas – dr. in de rechten – referendaris bij de onderneminsgrechtbank Antwerpen 
 4. Annemie Moens – curator – advocaat Balie van Antwerpen – specialist inzake Regsol 
 5. Arie Van Hoe – executive manager law & business VBO – hoofdredacteur TBH
 6. Stan Brijs – partner NautaDutilh – advocaat balie van Brussel – specialist insolventierecht
 7. Sophie Jacmain – partner NautaDutilh – advocaat balie van Brussel – specialist insolventierecht 
 8. Michèle Grégoire – prof. dr. aan de Université Libre de Buxelles en de universiteit te Parijs II-Panthéon Assas 
 9. Jean-Philippe Lebeau – voorzitter van de ondernemingsrechtbank van Henegouwen
 10. Nicholas Ouchinsky – advocaat Balie van Brussel – specialist insolventierecht 
 11. Frederik De Leo – dr. in de rechten – associate NautaDutilh – gastprofessor UHasselt
 12. Peter Coussement – Magistraat-Adviseur ICT, Strafuitvoeringsonderzoeken en Insolventierecht – Beleidscel Kabinet Vice-eersteminister en Minister van Justitie en Noordzee, Vincent Van Quickenborne;
 13. Bart De Moor – Partner Strelia – Pro-Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel.

 

 

315,00 excl. btw

Translate »