Het nieuwe goederenrecht, een praktijkgerichte analyse – On demand

Beschrijving

Inhoud

Prof. Vincent Sagaert behandelt in deze erkende online opleiding het nieuwe goederenrecht en geeft een praktijkgerichte analyse. De Wet van 4 februari 2020 heeft het goederenrecht grondig hervormd en gemoderniseerd. De regels inzake eigendom, mede-eigendom, vruchtgebruik, burenrelaties, erfpacht en opstal zijn hierdoor gewijzigd. De nieuwe regels treden in werking op 1 september 2021.  Professor Vincent Sagaert licht in dit seminarie deze nieuwe regels toe. Op vraag van de minister van Justitie hanteerde hij, samen met zijn collega-professor Pascale Lecocq van de ULiège de pen voor deze vernieuwde wetgeving.

 • Hoe en waarom is het goederenrecht gewijzigd en hoe zal het in werking treden?
 • Wat zijn de grote krachtlijnen van het nieuwe goederenrecht?
 • Kunt u een aantal voorbeelden geven waarin het goederenrecht functioneler is geworden?
 • Wat betekent het eenheidsbeginsel voor de praktijk?
 • Boek 3 gaat uit van een complementair belang in plaats van een conflictbelang tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker. Kunt u dat even concretiseren?
 • Voor de vastgoedpraktijk is het natuurlijk van belang dat het nieuwe goederenrecht voldoende plaats laat voor de praktijk om zelf invulling te geven aan hun contractuele verhouding. Is dat het geval?
 • Men zegt dat het Boek 3 een volume-eigendom invoert. Klopt het dat men voortaan eigendomsvolumes kan hebben boven en onder elkaar?
 • Bij mede-eigendom is er niet veel gewijzigd. Wij begrijpen wel dat er voor contracten van mede-eigendom een belangrijke innovatie is voor de duurtijd van de mede-eigendom.
 • Op welke wijze werd het hoofdstuk over erfdienstbaarheden gewijzigd?
 • Welke impact heeft de nieuwe wet op de hypothecaire publiciteit?

Bio

Vincent is sinds 2002 Gewoon Hoogleraar aan de KU Leuven en de KULAK. Daar doceert hij verbintenissenrecht, contractenrecht en vooral goederenrecht en notarieel vastgoedrecht.  Hij is lid van de redactie van tal van nationale en internationale tijdschriften, waaronder het Tijdschrift voor Privaatrecht (directeur) en het Rechtskundig Weekblad (redactielid). Hij is auteur van vele tientallen publicaties, waaronder het standaardwerk “Goederenrecht” in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht. Vincent Sagaert legt zich als advocaat toe op het privaat vastgoedrecht.

Het nieuwe goederenrecht, een praktijkgerichte analyse

 • Prof. Vincent Sagaert
 • 2 u. e-learning + 1 u. Q&A on-demand
 • 10 december 2021 – 10 december 2022
 • Erkenning – 3 ptn. OVB, 2 ptn. IBJ

90,00 excl. btw

Uitverkocht

Translate »