Het nieuwe verbintenissenrecht – on demand (zonder boek)

Beschrijving

Prijs opleiding €90 excl BTW

BIO

Ignace Claeys is onze expert van dienst. Ignace doceert verbintenissenrecht aan de Universiteit Gent. Hij is tevens advocaat bij Eubelius te Brussel, waar hij sinds 2007 partner is. Na een DAAD-studie in Duitsland en een LL.M. aan de University of Chicago promoveerde hij in 2002 aan de KU Leuven met zijn thesis over samenhangende overeenkomsten en aansprakelijkheid. Zijn publicaties hebben betrekking op het contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Zijn praktijk concentreert zich evenzeer in dit domein en voert procedures voor hoven en rechtbanken en in arbitrage.

 

INHOUD

 • Het nieuwe verbintenissenrecht – het oude verbintenissenrecht
 • De anticipatieve toepassing van regels van het nieuwe verbintenissenrecht.
 • Codificering en modernisering
 • Structuur nieuwe BW inzake verbintenissenrecht
 • Overzicht belangrijkste nieuwigheden:
  • de eenzijdige sancties
  • de anticipatory breach
  • de imprevisieleer
  • kennelijk onevenwichtige clausules
  • kennelijk ongeschikte vordering in nietigverklaring van een overeenkomst
 • Andere wijzigingen, nieuwigheden:
  • de totstandkoming van contracten
  • de geldigheid van contracten
  • nietigverklaring met teruggave van reeds uitgevoerde prestaties
  • de duur van een contract

 

Met mogelijkheid tot vraagstelling na het bekijken van de online opleiding.

Via een vragenformulier kan u na het bekijken van de opleiding een vraag stellen aan de spreker. We plaatsen het antwoord nadien in de cursus en doen dit één keer gebundeld, telkens aan het einde van een kwartaal. (maart – juni – sept – dec)

Ontvangen we meerdere vragen over eenzelfde thema, zullen we deze gebundeld doorgeven aan de spreker en gebundeld beantwoorden. Vragen over een specifiek dossier of niet relevante vragen voor de desbetreffende opleiding kunnen uiteraard via deze weg niet bezorgd worden aan en beantwoord worden door de spreker.

 

Erkenning

 • 2 ptn OVB – IGO

 

Enkel de masterclass/zonder het boek

90,00 excl. btw

Translate »