Het WVV en de bestuurdersaansprakelijkheid – on demand

Beschrijving

Inhoud

In deze juridische opleiding behandelt Mr. Philippe Mulliez Bestuurdersaansprakelijkheid in het kader van het WVV. Vragen die hij beantwoordt zijn oa.

  • Denkt u dat bestuurders in de huidige context extra op hun hoede moeten zijn?
  • Heeft het WVV geleid tot nieuwe wettelijke bepalingen of nieuwe inzichten inzake bestuurdersaansprakelijkheid?
  • In welke gevallen kan een bestuurder t.a.v. zijn vennootschap aansprakelijk gesteld worden?
  • Wat moet een bestuurder precies ondernemen om geen aansprakelijkheid te kennen?
  • Kan een minderheidsaandeelhouder ook initiatief nemen om een bestuurder aansprakelijk te stellen?
  • Is het zinvol om een vennootschap als bestuurder te benoemen zodat je zelf als fysieke persoon buiten schot blijft?

In welke gevallen zijn de bestuurders aansprakelijk als ze de alarmbelprocedure niet toepassen. Bestuurders kunnen in het kader van een faillissement aansprakelijk gesteld worden wanneer ze grove fouten gepleegd hebben. In dat geval kan een curator of een schuldeiser de bestuurder aansprakelijk stellen. Naar het schijnt ligt de bewijslast dan lager. Wat moeten bestuurders ondernemen om niet in het vizier van de RSZ te komen? Als de bestuurders kwijting hebben gekregen kunnen zij dan nooit meer aansprakelijk gesteld worden en zijn zij dan – bij manier van spreken – bevrijd van alle zonden?

Bio

Door de corona-crisis staan veel ondernemingen voor grote uitdagingen. De bestuurders moeten de onderneming door deze moeilijke tijden loodsen. Bestuurders kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als zij niet zorgvuldig handelen. Philippe Mulliez is onze expert van dienst. Philippe maakt bij Eubelius deel uit van de praktijk vennootschaps- en financieel recht en fusies en overnames. Hij legt zich hoofdzakelijk toe op de M&A praktijk. Hij is eveneens een ervaren pleiter in alle materies die het vennootschapsrecht aanbelangen. Vooral aandeelhoudersconflicten en procedures waarbij de aansprakelijkheid van bestuurders wordt in vraag gesteld, behoren tot zijn specialiteit. Hij is partner van Eubelius en lid van het managementcomité.

Erkenningen

2 ptn. OVB

Kort

  • Mr Philippe Mulliez
  • 1 u. e-learning + 1 u. live Q&A
  • 6 juli 2022 – 6 juli 2023
  • 2 ptn. OVB

90,00 excl. btw

Uitverkocht

Translate »