Lessons learned, moving on from COVID

Beschrijving

Lessons learned – E-module blended learning

For English: scroll down

Volg hier de gratis leermodule over Blended Leren, gemaakt door leerkrachten en bedoeld voor leerkrachten.

Een rondvraag bij leerkrachten uit het secundair onderwijs leerde ons dat leerkrachten vandaag nood hebben aan opleiding rond e-didactiek en de concrete aanpak van blended leren. En dit losstaand van een specifieke tool. Tools zijn er immers in overvloed, maar wat doe je ermee en hoe gebruik je deze zinvol in, naast, voor en na jouw lessen?

In deze e-module van 2 uur krijg je vele wetenschappelijke inzichten, overzichtelijk gebracht in interactieve schema’s. We prikkelen jouw interesse via vragen en herhalen één en ander met quizzen. We gingen ook ons oor te luisteren leggen bij onderwijsexperts Pedro Debruyckere, Barend Last, Mariet Schiepers en Sue Goossens. Wat verstaan zij onder blended leren? Wat hebben we geleerd uit de covid-periode? 

Samen met Curio (NL) en via het Erasmus+ project ‘Lessons Learned, moving on from corona’ willen we de waardevolle kennis die werd op gedaan in tijden van lockdowns, coronavirussen en mondmaskers benutten om zo tot sterker blended onderwijs te komen.

Heb je interesse om de module op het eigen leerplatform van jouw school te plaatsen? Geef dan via dit formulier jouw contactgegevens op. Je ontvangt dan van ons het scorm 1.2-pakket via wetransfer. Wil je de module volgen en na voltooiing een attest ontvangen? Stop dan de opleiding hieronder  in jouw winkelmandje, maak een account aan en je hebt meteen toegang. 

Vicky Van den Wyngaert, Katleen Vanden Driessche, Hannelore Audenaert, Leen De Belder, Valesca Lousberg, Robertine Anssems-Pilaar, Simone Linders

De Experten – Curio – Erasmus+

_

Follow the free learning module on Blended Learning, created by teachers and intended for teachers.

A survey of secondary school teachers showed that teachers today need training on e-didactics and the concrete approach to blended learning. And this is independent of a specific tool. Tools abound, but what do you do with them and how do you use them meaningfully in, alongside, before and after your lessons?

In this 2-hour e-module, you will get many scientific insights, clearly presented in interactive diagrams. We pique your interest with questions and repeat things with quizzes. We also listened to educational experts Pedro Debruyckere, Barend Last, Mariet Schiepers and Sue Goossens. What do they mean by blended learning? What did we learn from the covid period? 

Together with Curio (NL) and through the Erasmus+ project ‘Lessons Learned, moving on from corona’, we want, like you, to use the valuable knowledge gained in times of lockdowns, corona viruses and mouth masks to achieve stronger blended education.

Are you interested in placing the module on your school’s own learning platform? Then use this form to provide your contact details. You will then receive the scorm 1.2 package from us via wetransfer. Want to follow the module and receive a certificate upon completion? Then put the course in your shopping cart below, create an account and you will have immediate access.

Vicky Van den Wyngaert, Katleen Vanden Driessche, Hannelore Audenaert, Leen De Belder, Valesca Lousberg, Robertine Anssems-Pilaar, Simone Linders

De Experten – Curio – Erasmus+

0,00 excl. btw

Translate »