Omgevingsvergunning – on demand

Beschrijving

Omgevingsvergunning

On demand 2u.

INHOUD

Met de omgevingsvergunning sloeg Vlaanderen op 23 februari 2017 de richting in van een meer geïntegreerde vergunningverlening. Dat fenomeen was niet nieuw. Reeds meer dan dertig jaar geleden werd een groot aantal milieugerelateerde vergunningen geïntegreerd in één milieuvergunning en gekoppeld aan de stedenbouwkundige vergunning. Met het Omgevingsvergunningsdecreet wordt een verdergaande integratie gerealiseerd van de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de vergunning voor het wijzigen van vegetatie en de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten. De integratie van al deze vergunningen maakt een globale en integrale beoordeling mogelijk van diverse omgevingsaspecten via één geïntegreerde vergunningsprocedure. Voor het luik milieuvergunning wordt overgestapt van een vergunning voor maximum twintig jaar naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur met tussentijdse evaluatiemomenten. De milieueffectrapportage en omgevingsveiligheidsrapportage zitten nu ook vervat in de vergunningsprocedure. Tijdens de Masterclass Omgevingsvergunning wordt de omgevingsvergunningsprocedure stap voor stap doorlopen, vanaf de voorbereiding van de vergunningsaanvraag tot en met het verlenen of weigeren van de omgevingsvergunning in laatste administratieve aanleg. Daarbij gaat ook aandacht naar de resultaten van de recente evaluatie van de werking van het Omgevingsvergunningsdecreet en naar de aangekondigde bijsturingen van het Omgevingsvergunningsdecreet en Omgevingsvergunningsbesluit.

We stelden mr. Larmuseau volgende vragen:

 • Er lijkt reeds eindeloos lang sprake van een omgevingsvergunning in Vlaanderen en toch is die nieuwe regelgeving nog niet zo lang geleden in werking getreden of vergis ik mij?
 • Waarom vond men het nodig om te komen tot een omgevingsvergunning in Vlaanderen?
 • Kan je het Vlaamse Omgevingsvergunningsdecreet vergelijken met de Nederlandse Omgevingswet (wet die nu erg omstreden lijkt – zie de vele berichten op social media daarover)?
 • Zitten alle mogelijke vergunningsstelsels nu vervat in de omgevingsvergunning?
 • Heb ik het juist voor dat sommige vergunningen enkel en alleen door de omgevingsminister (= ‘door de hoogste in rang’) zelf worden verleend? Is dat altijd zo geweest? Spelen de gemeenten en provincies geen rol meer?
 • Ik hoor veel klachten van gemeentelijke omgevingsambtenaren die zeer zwaar overbelast zijn. De vacatures voor die job raken ook niet meer ingevuld. Hoe komt dat?
 • Is het van belang om vooraf te gaan praten met de overheid vóór je een vergunningsaanvraag indient of is dat verloren tijd?
 • Sinds het PFOS-schandaal is er veel te doen rond milieueffectrapportage. Zo zou aan 3M een eeuwigdurende omgevingsvergunning zijn verleend zonder een voorafgaand MER. Hoe komt dat?
 • Als ik tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaar indien, kan ik mij dan op een later moment toch nog verzetten tegen een project?
 • Ook over de adviesverlening bij vergunningen is nu veel te doen. Zo bracht het Agentschap Zorg en Gezondheid geen advies uit naar aanleiding van de hernieuwingsaanvraag van 3M. Hoe kan dat?
 • De nieuwe omgevingsvergunningsprocedure is bedoeld probleemoplossend te zijn. Wordt dat doel bereikt?
 • Is de ‘time to permit’ (duur van de vergunningsprocedure) korter of net langer geworden?
 • Kan ik meteen starten met de werken als ik een vergunning verleend krijg?
 • Kan iedereen beroep aantekenen tegen een vergunning of moet je aantonen dat je wel degelijk een belang hebt om beroep aan te tekenen?
 • Wat is de maximale duur van een omgevingsvergunning?
 • Er komt nu heel veel verzet tegen de zogenaamd ‘eeuwigdurende’ omgevingsvergunning. Is het permanente karakter van de vergunning volgens u een probleem?
 • Zijn er ook hinderlijke activiteiten die door de overheid kunnen worden toegestaan zonder dat daarvoor een vergunning moet worden aangevraagd?
 • Bij welke rechter kan je terecht om een omgevingsvergunning aan te vechten?

BIO

Isabelle Larmuseau is een Belgisch milieuadvocaat. In 1997 richtte zij het advocatenkantoor LDR op, dat zich specialiseerde in omgevingsrecht. Larmuseau is oprichter en voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid.

Erkenning

2 ptn. OVB

90,00 excl. btw

Translate »