Proceshandelingen van en tegen vennootschappen – on demand

Beschrijving

Inhoud

Kan een maatschap procespartij zijn? Kan een vennootschap in oprichting procespartij zijn? Kan een vennootschap in vereffening procespartij zijn? Is een buitenlandse rechtspersoon procesbekwaam in België? Wat is de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank? Hoe vindt de betekening van een proceshandeling plaats aan of door een vennootschap? Hoe treden de BV en NV op in rechte?

Bio

Prof. Tilleman is gewoon Hoogleraar aan de KULeuven. Hij leidt het Centrum voor Rechtsmethodiek en Instituut voor Contractenrecht (KULeuven). Bernard Tilleman was van 2012-2020 decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Sinds augustus 2020 is hij prodecaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Bernard Tilleman publiceerde verschillende boeken en artikelen in het domein van het vennootschaps- en het contractenrecht. In 2020 verscheen het boek Proceshandelingen van en tegen vennootschappen dat hij schreef samen met Nicolas Vandamme en Kwinten Dewaele. Het heeft tot doelgroep elke jurist die te maken heeft met proceshandelingen van en tegen vennootschappen, zoals bv advocaten, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsjuristen en magistraten.

Erkenningen

3 ptn. OVB, 3 ptn. GDW in aanvraag

Kort

  • Prof. Bernard Tilleman
  • 2 u. e-learning + 1 u. opname Q&A
  • 8 juni 2022 – 8 juni 2023
  • 3 ptn. OVB, 3 ptn. GDW

 

90,00 excl. btw

Translate »