Recente ontwikkelingen in het medisch recht – on demand

Beschrijving

Inhoud

In deze on-line masterclass behandelt Stefaan Callens recente ontwikkelingen in het medisch recht. We horen in toenemende mate spreken over Artificiële intelligentie in de zorg. Is dat iets waar beroepsbeoefenaars moeten mee werken bij het behandelen van patiënten of niet? En wat indien iets fout loopt? Kan een patiënt naar het Fonds voor medische ongevallen in geval van aansprakelijkheid met AI systemen? Moet een beroepsbeoefenaar zijn beroepsaansprakelijkheid verzekeren? Wie draagt de bewijslast indien bepaalde risico’s aan een patiënt niet zijn meegedeeld en die risico’s zich toch voordoen met schade voor de patiënt als gevolg?

Is er een vaccinatieplicht voor beroepsbeoefenaars? Hoe moeten patiënten worden geïnformeerd over het al dan niet geconventionneerd zijn van de beroepsbeoefenaar en de financiële gevolgen van een verstrekking? Kan een woonzorgcentrum weigeren dat een arts euthanasie toepast op mensen met dementie? Heeft de Europese Unie een impact op het gezondheidsbeleid? Wat leert COVID ons hieromtrent? Wat is het belang van een medische raad in een ziekenhuis? Wie is de verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens in een ziekenhuis? En tenslotte hoe liggen de verhoudingen tussen associaties, individuele artsen en ziekenhuizen in een landschap waar in toenemende mate met ziekenhuisnetwerken wordt gewerkt?

Bio

Stefaan is sinds 1995 professor gezondheidsrecht aan de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Hij is lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, lid van de stuurgroep Health Community van VOKA. Professioneeel heeft hij een passie voor eHealth, Ziekenhuisrecht, farmaceutisch recht, regelgeving inzake medische hulpmiddelen, tuchtrecht en mededinging in de gezondheidszorg. Prof. Callens publiceert regelmatig rond de organisatie van de gezondheidszorg, de ziekenhuiswetgeving, het farmaceutisch recht en eHealth.

Kort

  • Stefaan Callens
  • 1,5 u. e-learning + 0,5 u. opname Q&A
  • Erkenning – 2 ptn. OVB
  • 26 december 2022 – 26 december 2023

90,00 excl. btw

Uitverkocht

Translate »