Vademecum vennootschapsbelasting 2023 – zonder boek

Beschrijving

Opleiding: Vademecum vennootschapsbelasting 2023

Bio

Bart De Cock is fiscaal advocaat (partner) bij het gerenommeerde advocatenkantoor Tiberghien, het grootste onafhankelijk fiscaal advocatenkantoor in België.

Charlotte Meskens is assistente aan de UGent (Instituut voor Belastingrecht) waar zij werkt aan een doctoraat inzake vennootschapsbelasting. Zij is tevens actief als fiscaal advocate (senior associate) bij het advocatenkantoor Tiberghien.

Beide experten hebben vanuit hun activiteit een ruime ervaring en expertise opgebouwd inzake vennootschapsbelasting, zowel vanuit theoretisch standpunt als vanuit de praktijk.

Inhoud

We stelden de experten volgende vragen in dit seminarie:

 • De fiscaliteit in het algemeen en de belasting op bedrijven is niet meer uit het nieuws weg te denken. Wat zijn hiervoor de redenen?
 • Op 22 december 2021 presenteerde de Europese Commissie haar ontwerprichtlijn met als doel om belastingontwijking via doorstroomvennootschappen of brievenbusfirma’s aan te pakken, de zgn. “ATAD 3”. Intussen werden reeds een aantal amenderingen voorgesteld door het Europees parlement. Over welke aanpassingen gaat het en wat zijn de volgende stappen?
 • Afgelopen jaar publiceerde de Europese Commissie een ontwerprichtlijn bedoeld om  ondernemingen aan te moedigen zich te financieren met eigen vermogen, in plaats van met schuldfinanciering. Het voorstel voorziet in de invoering van een zgn. Europese notionele interestaftrek (“debt-equity bias reduction allowance”, of DEBRA). Wat kunnen wij daaronder begrijpen en hoe verhoudt dit voorstel zich tot de bestaande Belgische notionele interestaftrek
 • Een andere belangrijke ontwikkeling op internationaal vlak betreft de zogenaamde Pillar II. Wat houdt dit exact in? Wat zijn de verwachtingen voor Belgische vennootschappen?
 • Op nationaal vlak ging er het afgelopen jaar heel wat aandacht naar de begrotingsonderhandelingen. Deze resulteerden uiteindelijk in de programmawet van 26 december 2022. Welke daarin opgenomen maatregelen zijn relevant inzake vennootschapsbelasting?
 • Er zijn recent ook maatregelen ingevoerd die tot een administratieve vereenvoudiging hebben geleid, denk maar aan de wijzigingen inzake de fiches 281.50. Wat is de relevantie hiervan?
 • Nog in 2022 heeft de Europese Commissie het licht op groen gezet voor de Belgische taxshelter voor de game-industrie. Het kostte de wetgever heel wat moeite om deze fiscale gunstmaatregel op de rails te krijgen: wat was de oorzaak daarvan en wat betekent deze goedkeuring nu voor het stelsel in België?
 • Daarnaast is sinds 2022 ook een nieuw expat-regime in werking getreden om de Belgische arbeidsmarkt attractief te maken voor buitenlandse kaderleden en personen met specifieke competenties. Wat zijn de belangrijkste verschillen met het verleden, en zijn er nog ontwikkelingen op dit vlak?
 • Het VVPR-bis regime laat toe om dividenden van kleine en middelgrote vennootschappen onder bepaalde voorwaarden uit te keren aan een verlaagd tarief in de roerende voorheffing van 15% of 20%, daar waar dit normaal 30% bedraagt. Het regime heeft echter diverse wijzigingen ondergaan de afgelopen tijd wat tot heel wat controverse heeft geleid.
 • In een poging om ondernemingen ertoe aan te zetten te investeren in minder vervuilende wagens, wijzigt de autofiscaliteit stapsgewijs met diverse incentives. In dat kader is er ook heel wat te doen geweest over de investeringsaftrek en de investeringen in laadstations. Hoe zit dat juist, in welke gevallen is een beroep op de investeringsaftrek nog mogelijk?
 • De aftrekbaarheid van beroepskosten is traditioneel een problematiek die in de rechtspraak veelvuldig aan bod komt. Zijn er op dat vlak nog evoluties waar te nemen?

90,00 excl. btw

Uitverkocht

Translate »