Actualia aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht verkeer (met kmo-portefeuille*)

Bio: Stephane Vereecken Is Praktijkassistent vakgroep Burgerlijk Recht aan de Universiteit Gent en auteur van diverse publicaties.

Mr Vereecken is stichtend vennoot van CHARLIER ADVOCATEN, en gespecialiseerd in  aansprakelijkheids- en contractenrecht.

Daarnaast verleent hij bijstand in het kader van arbitrage of zetelt hij als arbiter.

Korte inhoud:

Tijdens het eerste uur van deze ONLINE E-Learning sessie van 2 uren zal, aan de hand van een boeiend gesprek,  Mr. Stephane Vereecken een aantal belangrijke en recente arresten van het hof van Cassatie en het grondwettelijk hof binnen het domein van het aansprakelijkheids-  en verzekeringsrecht bespreken

Er zullen ook een aantal cases en probleemstellingen met bijzondere aandacht voor de aanpassingen in de Wet betreffende de Aansprakelijkheidsverzekering inzake Motorrijtuigen. (WAM-Wet) aan bod komen.

Verder bieden wij de deelnemers  de mogelijkheid vragen te stellen aan Mr Vereecken, die tijdens het tweede uur van de sessie, m.n. de Livestream Q & A zoveel mogelijk vragen zal trachten te beantwoorden.

 

 

20,83 excl. btw

Uitverkocht