Beschrijving

Inhoud

De fiscale visitatie of visitatierecht is de meest ingrijpende vorm van fiscale controle. We stelden Mr. Charlotte Lardenoit tijdens het eerste deel van dit seminarie volgende vragen over dit ultieme wapen van de fiscus zoals wanneer mag u een fiscale visitatie verwachten? Welke risico’s loopt u? Hoe kan u anticiperen als ondernemer of als beroepsprofessional?

 • Mag fiscus zomaar bedrijfslokalen betreden of zomaar een privé-woning binnenvallen?
 • Wanneer kan de fiscus bij u langskomen?
 • Wie kan de fiscus te woord staan?
 • Mag u de toegang weigeren of bent u verplicht om de toegang te verlenen? 
 • Als u de toestemming toch geeft aan de fiscus, mag deze dan alles onderzoeken wat hij wil?
 • Welke fiscale periode mag de fiscus onderzoeken?
 • Wat als accountant, boekhouder, raadsman, … ?
 • Wat kan de fiscus precies doen tijdens deze visitatie of zeker ook niet doen?
 • Kan de fiscus alle kasten opentrekken? 

Tijdens het tweede deel beantwoordt Mr. Lardenoit persoonlijke vragen over visitatierecht als het ultieme wapen van de fiscus. 

Bio

Charlotte is vennoot bij Sansen International Tax Lawyers. Charlotte staat ondernemers bij in het kader van internationale fiscale procedures. Ze adviseert hen ook bij (inter)nationale fiscale aangelegenheden, en dat steeds met het oog op een risicobeoordeling. Charlotte werd in 2011 advocaat aan de Antwerpse balie en heeft sindsdien een ruime expertise opgebouwd rond inkomstenbelasting. Ze staat belastingbetalers bij in hun contacten met de belastingdiensten (uitspraak, bemiddeling, onderhandelingen tijdens audits en evaluatie enz.) Ze begeleidt cliënten zorgvuldig bij juridische geschillen en vertegenwoordigt hen in de rechtbank. Charlotte heeft intussen een schat aan proceservaring in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonen-belasting en belasting op niet-ingezetenen, en ook in de btw. Daarnaast heeft Charlotte een unieke expertise opgebouwd met betrekking tot het waarborgen van de rechten van belastingbetalers gegarandeerd door Europese en internationale verdragen tijdens een fiscale procedure.

Kort: Visitatierecht, het ultieme wapen van de fiscus

 • Mr. Charlotte Lardenoit
 • 1 u. e-learning + 1 u. opname Q&A
 • 31/05/2021 tot 31/5/2022
 • Erkenning 2 ptn. OVB, 2 ptn ITAA

 

 

90,00 excl. btw