Familierecht, drie markante clusters – on demand

Beschrijving

Familierecht: drie markante clusters

On demand 2u.

INHOUD

In de praatstoel zullen 3 thema’s worden behandeld uit de rechtspraktijk. Rond elk thema wordt een cluster gevormd van gerechtelijke uitspraken die met elkaar in verband worden gebracht en die alzo bijdragen tot een beter begrip en inzicht van het thema.

Eerste cluster: het begrip ‘gewone verblijfplaats’ om inzake familierechtelijke vorderingen de territoriale bevoegdheid van de rechter te bepalen.

  • HvJ 25 november 2021 (echtscheidingsvordering – Brussel IIbis-verordening)
  • HvJ 12 mei 2022 (alimentatievordering – Haags verdrag)
  • Famrb. Antwerpen 5 april 2022 (wijziging regeling kinderen na EOT)

Tweede cluster: uitkering na EOO: schipperen tussen “zelfredzaamheid”, “levensstandaard”, “economische terugval” en “staat van behoefte”.

  • Antwerpen 19 april 2022
  • Famrb. Antwerpen 24 juni 2021
  • Famrb. Tongeren 30 september 2021
  • Cass. 16 december 2021

Derde cluster: onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken.

  • Cass. 14 juni 2021 (heimelijke geluidsopname van een telefonisch gesprek)
  • Cass. 16 december 2021 (opvragen gegevens rijksregister)

BIO

Mr. Steven Brouwers is onze expert van dienst. Steven Brouwers is doctor in de rechten en licentiaat in het Economisch Recht. Hij is advocaat aan de balie van Antwerpen sinds 1970 en specialiseerde zich in het familie- en gezinsrecht. Sinds 1998 is hij erkend advocaat-bemiddelaar in familiezaken. Hij was voorzitter van de Commissie familiale bemiddeling in de Federale Bemiddelingscommissie. Op het vlak van het onderwijs begon hij in 1996 als assistent Personenrecht VUB, vanaf 2006 als praktijklector en van 2008 tot 2013 als onderwijsprofessor voor het keuzevak Geschillenbeslechting. Sinds 2003 is hij docent aan de Universiteit Antwerpen postacademische opleiding Bemiddeling. Hij was directeur van de Stageschool van de balies Antwerpen-Turnhout-Mechelen waarin hij tevens lesgever familierecht was. Geregeld publiceert hij over de materies echtscheiding, alimentatie, ouderlijk gezag en familiale bemiddeling. Hij is lid van de kernredactie van het tijdschrift “RABG” waarin hij de themanummers over het familie- en familiaal vermogensrecht voor zijn rekening neemt.

Erkenning

2ptn. OVB

90,00 excl. btw

Translate »